Lisens

“Kom og prøv” Google og Apple

 • Publisert 29. mars 2021
 • Annet

I forrige uke ble appen “Kom og prøv” – som skal gjøre det enklere med prøvelisens – lansert hos Apple og Appstore. Nå er samme app også klar på Android og Google Play.

Her kan du laste den ned på google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.arenatech.nmfLicense

Appen kan lastes ned på Appstore her:

https://apps.apple.com/us/app/kom-og-prøv-lisens-nmf/id1553280889

For å kunne kjøpe «Kom og prøv»-lisens via appen, må du være medlem av et idrettslag/klubb tilknyttet NMF. Hvis du ikke allerede er det, får du spørsmål om du vil melde deg inn og blir sendt videre til Min Idrett. Her han du velge hvilken klubb du ønsker å melde deg inn i, og gjennomføre innmelding før du kan gå videre for å kjøpe lisens.

For at klubben du velger skal være valgbar, må den være tilknyttet NIFs digitale innmelding (som mange allerede). De klubber som ikke er tilknyttet denne løsningen, anbefales å gjøre dette, jamfør nyhetssak fra 5. mars.

Ved innløsning av «Kom og prøv”-lisens for barn kan respektive foresatte i stedet for å løse medlemskap krysse av for at de underlegger seg NIF/NMF sine regler. Denne gjelder i perioden «Kom og prøv”-lisensen for barnet gjelder.

Til informasjon kan klubbene ha ulik innmeldingsavgift. NMF anbefaler alle klubber å ha en lav innmeldingsavgift for rekrutteringslisens, slik at terskelen for å prøve blir lavere.

“Kom og prøv”-lisensen kan brukes på alle baner, uavhengig av hvilken NMF-klubb du er medlem av.

Dagens løsning for “Kom og prøv”-lisens, som i dag kjøpes på SMS, vil bortfalle fra 6. april. Etter dette er det kun “Kom og prøv”-lisens fra appen som vil være gyldig.

For de som allerede har kjøpt «Kom og prøv»-lisens på SMS, så vil denne være gyldig i tre måneder, men da ikke lenger enn til 6. juli (tre måneder fra 6.april).   

-Jeg håper appen blir flittig brukt og at dette vil gjøre rekrutteringen enklere for klubbene, sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth hos NMF.

Se også sak fra tidligere:

Slik blir du enklere medlem i et idrettslag

https://nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/lisens-motorsport/

Lisens

Alle som skal utøve aktivitet innen Norges Motorsportforbund må ha lisens. Lisensen inneholder en personforsikring (unntatt Radiostyrt Motorsport) og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren.

Regler gjeldende for alle våre lisenser

For å kunne løse våre lisenser  følgende kriterier være på plass.

 • Lisenssøker må være medlem av norsk folketrygd. For de aller fleste er dette en ren automatikk. Men om du ikke er norsk statsborger eller tidligere har meldt deg ut av norsk folketrygd som følge av utenlandsk bostedsadresse, må du sjekke i forkant om du er medlem av norsk folketrygd.
 • Lisensen er først gyldig når både medlemskap i klubben og lisensen er betalt. Ordinære lisenser er gyldig fram til 31. desember året lisensen er kjøpt.
 • Det er Greninstruktør/sikkerhetsleder eller aktivitetsleder som kan signere på søknadspapiret ditt at du besitter de riktige ferdigheter for å få nasjonal lisens.

Gjenopptagelse av lisens

Er det lenger enn fem år siden sist du løste inn helårslisens? Følg instruksjonene under. Har du løst helårslisens en gang de siste fem årene, send mail til nmf@nmfsport.no og be om gjenopptagelse.

Gjenopptagelse forutsetter at vi finner tidligere lisenskompetanse i systemet.

Hvordan kjøpe nasjonal/ internasjonal lisens?

 1. Meld deg inn i klubb tilknyttet Norges Motorsportforbund.
 2. Fullfør E-læringskursene: “Grunnkurs lisens” og grenspesifikke kurs. OBS: Har du lisens i en gren fra før og skal kun legge til en ny gren, trenger du ikke ta “grunnkurs lisens”.
 3.  Les og fyll ut søknadskjema (se “søknadskjema utøverlisens” under dokumenter, til høyre for teksten eller under teksten om du er på mobil). OBS: FIM dokumentene skal kun fylles ut når man skal ha den spesifikke FIM-lisensen. Da anbefales det at man tar kontakt med forbundet direkte for veiledning, per telefon eller epost. OBS OBS: Fra og med sesongen 2020 er legeattest utgått som krav. Egenmelding er bakt inn i søknadskjema for 2020.
 4. Etter NMF har mottatt søknadskjema og åpnet for at du kan kjøpe lisens, finner du lisensen i MinIdrett. Detaljert gjennomgang av kjøp av lisens i MinIdrett finner du i PDF-format her.
 5. For å logge inn i MinIdrett benytter du deg av “Idrettens ID”. 
 6. Lisensene dine ligger under fanen “Lisens”. Du må bekrefte denne og betalingen finner du i handlekurven. 
 7. Lisenssystemet er basert på at hver utøver må ha sin egen personlige brukerprofil hvor man har et hovedmedlemsskap i en klubb. Det er denne klubben man representerer på lisensen og i konkurranser. Dersom man ønsker å bytte hovedmedlemsskap må man søke om en klubbovergang.