Trening

Trening, Prøvekjøring, kurs

Trial Trening Mandager fra kl 18:00 – 20:00

Trening oppstart 17.08.2020

Klubben har fast treningskveld, mandag kl. 18-20. Det er også mulig for dem med egen sykkel, å trene andre dager. Tidlig vår og sen høst kan lørdags treninger (kl. 11-14) forekomme. Liste over treningstider kan man finne på klubbens nettside. Førere under 16 år må alltid ha med en foresatt på trening og løp. Denne må også være medlem i klubben.

Klubbsykler

Pr. våren 2020 benytter BMK  7 sykler til utleie;  1 normal (stor) bensin , 3 i juniorstørrelse og 3 elektriske sykler og 1 elektrisk for de aller minste. Man må påregne å dele sykkel med andre i løpet av kvelden. Sykler fordeles ved oppmøte kl. 18.00 (kl. 11.00 når det er lørdags trening). Det skal alltid være minst en aktivitetsleder tilstede under trening. Foresatte hjelper til ved treningen, og dette skaper gode muligheter for sunne, felle familieaktiviteter!

Priser

Leie av sykkel (inkl. hjelm, støvler, hansker) kr. 150,- pr trening. For å kunne kjøre trial og leie sykkel må man løse lisens og ha medlemskap i klubben. Medlemskap for hoved medlem kr. 300,-. Nytt i 2020 er «Kom-og-prøv»-lisens som løses ved SMS. Dette koster kr. 158,- for barn 5-12 år og kr. 315,- fra 13 år. (Fødselsåret gjelder). Året etter må ordinært medlemskap og ordinær lisens løses, og man behøver da også et lisenskurs (som tas som nettbasert kurs) NMF juniorlisens 5-12 år kr 471,-, Seniorlisens fra året en fyller 13 år kr 1 990,-.  Les mer om NMF’s lisenssystem her. Hoved medlem kr. 300,- Og deretter kr. 50,- pr. pensjon innen samme familie.

Kom og prøv – lisens https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/lisens-2020-nytt-lisenssystem-2/kom-og-prov-lisens/

Hvis du skal prøve eller starte opplæring i en motorsportgren må du ha en lisens. Denne inneholder en ulykkesforsikring, og aktiviteten skal være på en bane eller et område som en motorsportklubb har registert og fått godkjent for den aktuelle aktiviteten. Kom og prøv-lisensen kan benyttes i alle grener og alle klubber tilknyttet NMF.

For å få en lisens må du også ha et medlemsforhold til en registrert motorsportklubb. En kom og prøv lisens er en enkelt variant av dette lisenskravet. Løsningen er i samarbeid med en ekstern leverandør og en del av lisensmatrisen vedtatt for 2020. Matrisen skal evalueres kontinuerlig i løpet av året.

Vi ber om tilbakemeldinger på løsningen blir rapportert til nmf@nmfsport.no med emne «Kom og prøv lisens, tilbakemelding». Lisensen er som en standardløsning gyldig i 2 måneder fra kjøpsdato og kan kun kjøpes en gang pr. utøver. En foresatt kan kjøpe flere fra samme telefon dersom det gjelder seg selv og/eller flere barn, men kun en gang pr. person. Dersom den blir kjøpt for gang nr. 2 og utøver blir belastet for dette er lisensen allikevel ikke gyldig.

VEILEDNING

  1. Du sender SMS med kodeord «PRØVBARN» (5-12år) eller «PRØVVOKSEN» (fra 13år) til 2380

Løsningen gjør nå oppslag på brukerinfo for mobilnummer man har sendt bestilling fra og svarer følgende:

«Du ønsker å kjøpe 2 mnd prøvelisens for barn/voksen til kr 315,-. Vi har registrert følgende bruker: XXXXXX

Vennligst svar JA etterfulgt av fødselsdato for å bekrefte eller svar JA etterfulgt av navn, adresse og fødselsdato for den lisensen det skal gjelder.

Mvh Norges Motorsportforbund

OBS: Dette kan ta noen få minutter.

2.     Svar enten [JA 01.01.2000] eller [Ja Petter Normann Gateveien 4, 0287 Oslo 01.01.2020]

Etter at lisenstageren har svart får man følgende kvittering:

“Kvittering for kjøp av NMF – 2 mnd prøvelisens for barn/voksen. Lisensen er først gyldig når ansvarlig for aktiviteten i NMF medlemsklubb har bekreftet at medlemskapsmessige krav i klubben er ivaretatt, slik at lisenstageren sorterer under idrettens jurisdiksjon.

Norges Motorsportforbund”

Det er denne meldingen som er beviset for at lisenstageren har gjennomført kjøp av en lisens. Gyldigheten er 2 mnd fra kjøpsdato. Ta derfor vare på meldingen som kvittering!

Unntak
Det kan være at brukeren har et abonnement som ikke tillater belastning med SMS-kjøp eller at man av andre grunner ikke ønsker å belaste telefonregningen. Dette løses ved at man registrerer kredittkort eller dersom det er mulig å låne en annen telefon. Ved lån av annen telefon må det huskes på å sørge for at utøver selv eller foresatt for tilsendt meldinger i etterkant slik at de kan bruke den etter ønske i løpet av de 2 månedene den gjelder.

Som erstatning for endags – SMS lisens, er det nå mulighet for klubber som ønsker å gjennomføre rekrutteringsdager å kontakte NMF for avtale om eget kodeord, gjeldende kun for enkeltarrangementer.

Regler for «Kom og Prøv» lisens:

  1. Utøvere på «Kom og Prøv» lisens skal veiledes/være under tilsyn av Aktivitetsleder
  2. Aktivitetsleder kan delegere veiledning/tilsyn til person over 18 år – men må selv være tilstede på samme trening.
  3. Aktivitetsleder vurderer hvilke lisensklasser som kan kjøre sammen innenfor et definert område/bane.
  4. Utøvere på «Kom og Prøv» lisens skal synliggjøres med for eksempel gul vest.
  5. Greninstruktør/aktivitetsleder/sikkerhetsleder er gitt hjemmel av NMF til å godkjenne utøverens praktiske nivå, og forståelse av regler for sikkert å trene sammen med andre. Det er Greninstruktør som da signerer på lisenssøknaden.
  6. Gjelder for 2 mnd fra kjøpsdato. Utøver (event foresatt) har primært selv ansvar for at dette er i orden. Om det av spesielle årsaker er nødvendig med mer tid (for eksempel ved skade) kan tidsrommet utvides. Søk NMF ved mail til nmfsport.no om dette er behov. 

Påmelding / spørsmål kan sendes til  post.bmk@gmail.com

Kursdeltakerne vil få nærmere info om  innmelding i klubben, kjøp av lisens og   e-læringskurs ved oppmøte på trenings kvelder mandager kl 18-20:00

https://www.nmfsport.no/utdanning/klubbutdanning/lisenskurs-teori/