Trening

Trening, Prøvekjøring, kurs

Trial Trening Mandager fra kl 18:00 – 20:00

Trening oppstart 12.04.2021

Klubben har fast treningskveld, mandag kl. 18-20. Det er også mulig for dem med egen sykkel, å trene andre dager. Tidlig vår og sen høst kan lørdags treninger (kl. 11-14) forekomme. Liste over treningstider kan man finne på klubbens nettside. Førere under 16 år må alltid ha med en foresatt på trening og løp. Denne må også være medlem i klubben.

Klubbsykler

Pr. våren 2021 låner/leier vi sykler. 7 sykler til utleie;  1 normal (stor) bensin , 3 i juniorstørrelse og 3 elektriske sykler og 1 elektrisk for de aller minste. Man må påregne å dele sykkel med andre i løpet av kvelden. Sykler fordeles ved oppmøte kl. 18.00 (kl. 11.00 når det er lørdags trening). Det skal alltid være minst en aktivitetsleder tilstede under trening. Foresatte hjelper til ved treningen, og dette skaper gode muligheter for sunne, felle familieaktiviteter!

Priser

Leie av sykkel (inkl. hjelm, støvler, hansker) kr. 150,- pr trening. For å kunne kjøre trial og leie sykkel må man løse lisens og ha medlemskap i klubben. Medlemskap for hoved medlem kr. 300,-.

«Kom-og-prøv»-lisens som løses ved APP. Kom og Prøv lisens – NM‪F https://apps.apple.com/us/app/kom-og-pr%C3%B8v-lisens-nmf/id1553280889

Nå er “Kom og prøv” klar hos Google

  • Publisert 29. mars 2021
  • Annet

I forrige uke ble appen “Kom og prøv” – som skal gjøre det enklere med prøvelisens – lansert hos Apple og Appstore. Nå er samme app også klar på Android og Google Play.

Her kan du laste den ned på google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.arenatech.nmfLicense

Appen kan lastes ned på Appstore her:

https://apps.apple.com/us/app/kom-og-prøv-lisens-nmf/id1553280889

For å kunne kjøpe «Kom og prøv»-lisens via appen, må du være medlem av et idrettslag/klubb tilknyttet NMF. Hvis du ikke allerede er det, får du spørsmål om du vil melde deg inn og blir sendt videre til Min Idrett. Her han du velge hvilken klubb du ønsker å melde deg inn i, og gjennomføre innmelding før du kan gå videre for å kjøpe lisens.

For at klubben du velger skal være valgbar, må den være tilknyttet NIFs digitale innmelding (som mange allerede). De klubber som ikke er tilknyttet denne løsningen, anbefales å gjøre dette, jamfør nyhetssak fra 5. mars.

Ved innløsning av «Kom og prøv”-lisens for barn kan respektive foresatte i stedet for å løse medlemskap krysse av for at de underlegger seg NIF/NMF sine regler. Denne gjelder i perioden «Kom og prøv”-lisensen for barnet gjelder.

Til informasjon kan klubbene ha ulik innmeldingsavgift. NMF anbefaler alle klubber å ha en lav innmeldingsavgift for rekrutteringslisens, slik at terskelen for å prøve blir lavere.

“Kom og prøv”-lisensen kan brukes på alle baner, uavhengig av hvilken NMF-klubb du er medlem av.

Dagens løsning for “Kom og prøv”-lisens, som i dag kjøpes på SMS, vil bortfalle fra 6. april. Etter dette er det kun “Kom og prøv”-lisens fra appen som vil være gyldig.

For de som allerede har kjøpt «Kom og prøv»-lisens på SMS, så vil denne være gyldig i tre måneder, men da ikke lenger enn til 6. juli (tre måneder fra 6.april).   

-Jeg håper appen blir flittig brukt og at dette vil gjøre rekrutteringen enklere for klubbene, sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth hos NMF.

Se også sak fra tidligere:

Slik blir du enklere medlem i et idrettslag

Dette koster kr. 165,- for barn 5-12 år og kr. 325,- fra 13 år. (Fødselsåret gjelder). Året etter må ordinært medlemskap og ordinær lisens løses, og man behøver da også et lisenskurs (som tas som nettbasert kurs) NMF juniorlisens 5-12 år kr 180,-, Ungdom fra året en fyller 13 år kr 1 590,-. Seniorlisens fra året man fyller 20år 2290,- Les mer om NMF’s lisenssystem her. Hoved medlem kr. 300,- Og deretter kr. 50,- pr. pensjon innen samme familie.

Kom og prøv – lisens https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/lisens-2020-nytt-lisenssystem-2/kom-og-prov-lisens/

Hvis du skal prøve eller starte opplæring i en motorsportgren må du ha en lisens. Denne inneholder en ulykkesforsikring, og aktiviteten skal være på en bane eller et område som en motorsportklubb har registert og fått godkjent for den aktuelle aktiviteten. Kom og prøv-lisensen kan benyttes i alle grener og alle klubber tilknyttet NMF.

For å få en lisens må du også ha et medlemsforhold til en registrert motorsportklubb. En kom og prøv lisens er en enkelt variant av dette lisenskravet. Løsningen er i samarbeid med en ekstern leverandør og en del av lisensmatrisen vedtatt for 2021. Matrisen skal evalueres kontinuerlig i løpet av året.

Påmelding / spørsmål kan sendes til  post.bmk@gmail.com

Kursdeltakerne vil få nærmere info om  innmelding i klubben, kjøp av lisens og   e-læringskurs ved oppmøte på trenings kvelder mandager kl 18-20:00

https://www.nmfsport.no/utdanning/klubbutdanning/lisenskurs-teori/